Partners:

Saudi Arabian Airlines

Turkish Airlines

Lufthansa

Royal Jordanian Airlines

4. Kisim Umre

 

Bölümler:
» Umre
» Umrenin Fazileti
» Peygamberimizin Umreleri


UMRE

Umre, lügaten; ziyaret manasınadır. Şer’an; ihramlı olarak Beytullah’ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında say yapmaktır.

1. Umrenin tarifi ve hükmü:   
Umre belirli bir vakfe bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri olan (5) günüm haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf ve say yaparak tahlik ve taksirden ibarettir.

2. Umrenin farzları:

  • İhram
  • Tavaf

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

3. Umrenin vacipleri:

  • Say ( Diğer mezheplerde rükündür)
  • Tahlik veya Taksirdir.(Hanefi ve Malikilere göre vacip, Şafi ve Hambelilere göre rükündür)

Hanefi ve Maliki mezhebinde, ömründe bir defa umre yapmak müekket sünnet; Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise farz sayılmıştır.       

4. Umrenin mikat mahalli:
Mekke-i Mükerremeye mikat mahallinin dışından gelenler için, hac için olan mikat mahalleridir. Hilde bulunanların mikat mahalli hilldir. Mekke’de bulunanlar, gerek Mekkeli gerekse yabancı olsun umre için mikat mahalli hilldir. Bunlar harem bölgesi dışına çıkarak (Ten’im, Hudeybiye, Cirâne) ihrama girerler.

5. Umrenin yapılışı:   

Umre yapmak isteyen kimseler; mikat sınırı veya harem bölgesi dışında ihram hazırlıklarını yaptıktan sonra ihram giyip, iki rekât ihram namazı kılarlar ve söyle niyet ederler:

rehber 25

“Allah’ım senin rızan için, umre yapmak istiyorum onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle.”

rehber 26

Diye niyet ve telbiye yaparlar. Böylece ihrama girmiş olur ve ihram yasakları başlar.
Telbiye, tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife ye devam ederek Harem-i Şerif’e gelirler.
 

rehber 27

 “Allah’ım, senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle”
Böyle niyet ederek, usulüne uygun tavafını tamamlar. Bu tavafın sonunda say olduğundan, tavaf esnasında ızdıba ve ilk üç şatta remelde yapılır. Tavaf namazını kıldıktan sonra mes’aya gidip,

rehber 28

 “Allah’ım senin rızan için Safa ile Merve arasında umre sayını yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diye niyetlenir ve usulüne uygun umre sayını yapar.
Bundan sonra saçlarını dipten tıraş ettirir veya kısaltır ve ihramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.
Hac ile alakalı yapılan ihram, tavaf, say ve tıraşta şart, rükün, vacip sünnet olan hususlar, umre içinde de aynı hükümdedir. Hacda yasak olanlar, umrede de yasaktır.
Umre sünnet-i müekkededir, bir günde dahi tekrarı caizdir. Çok umre yapmak müstehaptır.
Denildi ki, yedi tavaf bir umre gibidir. Yine varid oldu ki, üç umre bir hac gibidir.
(Lübab şerhi s.308)
  

 


 

 

 UMRENİN FAZİLETİ   

rehber 29
(Bakara suresi ayet.196)  

Manası: Hac ile umreyi de ALLAH için tam yapın.

rehber 30
(Buhari c.2 s.198)  

Manası: Umre (daha sonra yapılacak) umreye kadar ikisi arasında vaki olacak (küçük günah)lar içinde kefarettir. Mebrur olmuş bir hac için, cennetten başak bir karşılık yoktur.

rehber 31
(Nesai c.2 s.3)  

Manası: Yaşlının, çocuğun, zayıfın ve kadının cihadı hac ve umredir.

rehber 32
(İbn-i Mace)  

Manası: Hz. Ömer’den rivayet edilmiştir. Hz. Ömer (r.a) Resulüllah Efendimizden umre için izin talebinde bulundu. Ona izin vererek: “Ey kardeşim, yapacağın duaların bir kısmına bizi de ortak et. Sen bizi (duada) unutma” dedi.

rehber 33
(Et-Terğib ve-tTerhib c.2)  

Manası: Hz. Aişe validemizden rivayet edilmiştir. Resulüllah Efendimiz, Hz. Aişe validemiz umre yapacağında buyurdular ki: “Yorgunluğun ve harcadığın miktar kadar sana ücret vardır”

rehber 34
(Müttefekun Aleyh)

  

Manası: “Ramazan-ı Şerifte bir umre, benimle yapılan bir hacca muadildir.

 


 

 

 PEYGAMBERİMİZİN UMRELERİ   

Hz. Katede, Enes (r.a)’a sordum: “Resulüllah Efendimiz kaç umre yaptı?” diye. Buyurdular ki: “dört umre yaptı”
1- Hicretin altıncı yılında Zilkade ayında Hudeybiye musalahası yapılarak ihsar vaki olandır.
2- Hicretin yedinci yılında kaza umresi
3- Huneyn ganimetlerinin taksiminde, Cirane’de niyetlenerek yaptığı umre.
4- Veda haccında, hac ile beraber yaptığı umre.
Hz. Katede, dedim ki: “Allah Resulu kaç hac yaptı?” dedi ki: “Bir hac yaptı.” O da veda haccıdır. (Fethul Alam c.4 s.234)  

 

ATC
Air Travel Center

Venloer Str. 379-381
50825 Köln
Deutschland/Germany

Telefon:
+49 221 75 99 36 320

Fax:
+49 221 75 99 36 38

E-Mail: info@hajj.de