Partners:

Saudi Arabian Airlines

Turkish Airlines

Lufthansa

Royal Jordanian Airlines

Tavaf

Haccın farzı üçtür:

  • İhrama girmek
  • Ziyaret tavafı yapmak
  • Arafatta vakfeye durmak

Îhram: 150 x 120 ebadında iki beyaz havlu parçasıdır. Mekke'ye muayyen uzaklıktaki Mikat adı verilen mahallerden niyet ederek Telbiye ile ihrama girilir. Kadınlar kendi elbiseleriyle niyet ederek ihrama girmiş olurlar. İhramı giydikten sonra, bazı helal olan şeyler haram olur. Mesela avlanmak, ot koparmak, böcek öldürmek, koku sürünmek, cinsi münasebette bulunmak gibi fiiller.

Tavaf: îhrama girmiş olan hacılar, Mekke'ye geldikleri zaman, doğru Kâbe'yi tavafa giderler. Sadece hacc-i ifrada niyet eden hacılar Kudum Tavafı'na, Hacc-ı Temettü ve Hacc-ı Kırana niyet eden hacılarda Umre Tavafı'na niyet ederler. Tavaflarda Kâbe sol tarafa alınarak Hacerül-Esved'den başlanır. Yedi defa dönülür. İlk üç dönüşte remel yapılır. (Kısa adımlarla canlı yürümektir. Sonunda sa'y olan tavaflarda remel ve iztiba (sağ omuzu açmak) yapılır. Her tavafta yapılmaz) Her dönüşe bir şavt denir. Her şavtın duası vardır. Bilinmezse bildiğiniz bir duayı okuyarak tavaf edilir. Hacerül-Esved'in karşısına gelinince: "Bismillahi Allahu ekber" diyerek elle selamlanır veya dokunulur. Tavaf bittikten sonra Hz. Ibrahim makamına yakın bir yerde iki rekât namaz kılınır. 1. rekâtta Kâfirun suresi. 2. rekâtta Îhlas suresi okunur. Zemzem içilir ve Umrenin sa'yına geçilir.

Tavaf yaparken dönüşler (şavt) de okunacak dualar:

Birinci şavtda okunan dua:

Hac 1

İkinci şavtda okunan dua:

Hac 2

Üçüncü şavtda okunan dua:

Umre 3

Dördüncü şavtda okunan dua:

Umre 4

Beşinci şavtda okunan dua:

umre 5

Altıncı şavtda okunan dua:

umre 6

Yedinci şavtda okunan dua:

umre 7

 

ATC
Air Travel Center

Venloer Str. 379-381
50825 Köln
Deutschland/Germany

Telefon:
+49 221 75 99 36 320

Fax:
+49 221 75 99 36 38

E-Mail: info@hajj.de